intra_uterine_devices, התקן תוך רחמי

התקנים תוך רחמיים

התקן תוך רחמי – סקירה

תאריך: 16/04/2007

אחד האמצעים היותר מקובלים למניעת הריון הוא ההתקן התוך רחמי, הקרוי גם “טבעת”, “קפיץ” או “קשר”.
 

מירנה

מירנה-התקן תוך רחמי הורמונלי

תאריך: 16/04/2007

ההתקן התוך רחמי “מירנה”, נמצא בשימוש משנות ה – 90 ברחבי העולם.
המיוחד בהתקן זה שמניעת ההריון מושגת באמצעותו ע”י הפרשה מתמידה של הורמון הפרוגסטרון, ולא ע”י הפרשה מתמידה של יוני נחושת או יוני כסף.