emergency_contraception, חרום

מניעת הריון של חרום

תאריך: 16/04/2007

בישראל מדי שנה מדווח על כ 20,000-40,000 הריונות לא רצויים, אשר מסתיימים בהפסקת הריון. מספר דומה הוא של הריונות לא רצויים אשר מסתיימים למרות זאת בלידה.

גלולת פוסטינור אחת ליום שאחרי

תאריך: 09/07/2007

עד כה היתה מוכרת גלולת הפוסטינור 2 למניעת הריון שלאחר מעשה. מדובר היה בעצם בבליעת 2 טבליות בהפרש 12 שעות ביניהן.