תקנון האתר

גולשות וגולשים יקרים, ברוכים הבאים לאתר www.genicolog.net
השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן, ומהווה הסכמה מפורשת מצדך לתנאים אלה.
כללי                                      
תנאי השימוש באים להבהיר את היחסים בין חברת שער – מכון לבריאות האישה בע”מ (להלן: “מפעילת האתר”), לבין כל אדם המשתמש בשרותי האתר (להלן: “המשתמש”).
זכויות יוצרים            
האתר וכל הדפים, המידע, התמונות, השרטוטים, או כל צורת המחשה אחרת הכלולה בו (להלן: “התוכן”), הנם רכושה הבלעדי של מפעילת האתר. אין להעתיק, או לפרסם את התוכן, במלואו, או בחלקו, ללא היתר מפורש לכך בכתב ממפעילת האתר.
כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, לגבי הרעיון העומד ביסוד האתר, תוכנו, עיצובו, עריכתו וסימניו המסחריים שמורות באופן בלעדי למפעילת האתר.
הגבלת אחריות
מפעילת האתר מדגישה במפורש שהמידע הרפואי המובא באתר אינו מהווה תחליף להתייעצות עם רופא מומחה. הכוונה שמידע זה ישמש את המשתמש להכרת הנושא באופן כללי, קנית דעת והשכלה ואפשרות לקבלת תשובות לשאלות בנושא.
מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק או פגיעה ישירים /עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש והסתמכות על התוכן, השירותים, או המוצרים המוצעים באתר ו/או אשר הגישה אליהם מתאפשרת דרך האתר.
כל פעולה שתעשה בעקבות שימוש המשתמש באתר היא באחריותו הבלעדית של המשתמש.
תוכן ומידע
מפעילת האתר שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים המתפרסמים באתר לפי שיקול דעתה וללא צורך במתן הודעה מראש.
תמונות, הדמיות, תרשימים וכל מידע ויזואלי אחר המוצגים הם להמחשה בלבד.
מפעילת האתר עושה כל שביכולתה לספק מידע מקצועי, שלם ומדויק, אך אינה אחראית לנכונות התוכן והמידע המקצועי המתפרסם באתר, לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות ומבזקים הכלולים בו.
מפעילת האתר מבהירה, כי ההמלצות לרבות התשובות לשאלות הנן בגדר מידע כללי בלבד, ואין להסתמך עליהן לצורך טיפול רפואי, או אבחנה רפואית. הסתמכות כאמור הנה באחריות המשתמש באופן בלעדי. למען הסר ספק, אין מפעילת האתר ו/או הבאים מטעמה (היועצים) אחראים בכל אופן שהוא לנכונות הדברים, ומומלצת פנייה לגורם מקצועי במידת הצורך.
אתר מאובטח
מפעילת האתר פועלת לאבטחת האתר ברמה הגבוהה ביותר.