מחלות מין ודלקות

נשים צעירות עם מחלות מין נמצאות בסיכון פי 3 ללקות באיידס.
נשים צעירות בין הגילאים 13 ו 24 , שאובחנו כסובלות ממחלת מין [STD] ,נמצאות בסיכון פי 3 ללקות ב HIV [איידס] במהלך 10 השנים הבאות.

ממצא זה תואר במחקר שנעשה בין השנים 1992 ו 1997 בקרב 48,579 נשים שאובחנו כלוקות במחלת מין.
שכיחות HIV בקרב הלוקות במחלות מין היה 0.09% לעומת 0.031 בנשים ללא מחלות מין.
המחקר הוצג בכינוס הארצי בארה”ב למניעת איידס ב 26/8/2009.
2009 National HIV Prevention Conference (NHPC)  : Abstract CCT2B-4. Presented August 26, 2009.

כל הזכויות שמורות © לד”ר שרגא וקסלר ול-“שער” – מכון לבריאות האישה.
אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע או להפיץ את המידע

באתר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי,

אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות צילום והקלטה) ללא אישור של מפעיל האתר.
לבקשת אישור 052.2453662 shraga@genicolog.net
http://a3101-tmp.s48.upress.link
מכון “שער” 03.6956867 ימים א’-ה’ משעה 09:00
מכון לטיפול בלייזר בקונדילומה ובמחלות מין לנשים ולגברים
ניתוחים פלסטים גינקולוגיים ואנדוסקופיים