חיסון נגד HPV

יעילות גרדסיל לאחר ארבע שנים נגד טרום סרטן
תאריך: 13/12/2010
Four year efficacy of prophylactic human papillomavirus quadrivalent vaccine against low grade cervical, vulvar, and vaginal intraepithelial neoplasia and anogenital warts: randomised controlled trial
יעילות החיסון של גרדסיל [החיסון ה-4 ערכי כנגד 4 זני HPV] נבדקה 42 חודש לאחר הזרקתו בקרב 17,622 נשים בגילאים 16-26 בין השנים 2001 ו 2003.

החיסון ניתן רק לאלו שבדיקת זני ה HPV [בדיקת PCR ] היתה שלילית [תקינה] כנגד זנים 6, 11,16,18 הן לפני מתן החיסון והן חודש לאחר הזריקה השלישית והאחרונה בחודש ה-6.
שאר זני ה HPV לא נבדקו.

תוצאות המחקר הראו שנצפתה יעילות של 95% נגד נגעים טרום סרטניים [1CIN] בצואר הרחם שהיו קשורים לזנים 6,11,16,18, 100% בנגעים טרום סרטניים של פות ווגינה ][VAIN1 VIN1[] , שהיו קשורים ל-4 הזנים הנ”ל ו- 99% נגד קונדילומה [גידולים שפירים באברי המין], שהיתה קשורה ל-4 הזנים הנ”ל.
ההגנה של החיסון הגרדסיל כנגד מצבים טרום סרטניים דרגה 1 של האברים הנ”ל וכן כנגד קונדילומה שנגרמו על ידי HPV שלא מ-4 הזנים הנ”ל היתה נמוכה יותר באופן משמעותי:  צואר רחם – 30%, פות – 75%, נרתיק – 48% וקונדילומה – 83% .
המסקנה היא שחיסון גרדסיל מעניק הגנה ארוכת טווח נגד מצבים טרום סרטניים דרגה 1 כנגד זנים 6, 11,16, 18 במקרים שבהם זנים אלו לא היו בגופן של מקבלות החיסון טרום קבלתו.
BMJ 2010; 341:c3493
 
 
 

כל הזכויות שמורות © לד”ר שרגא וקסלר ול-“שער” – מכון לבריאות האישה.
אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע או להפיץ את המידע

באתר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי,

אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות צילום והקלטה) ללא אישור של מפעיל האתר.
לבקשת אישור 052.2453662 shraga@genicolog.net
http://a3101-tmp.s48.upress.link
מכון “שער” 03.6956867 ימים א’-ה’ משעה 09:00
מכון לטיפול בלייזר בקונדילומה ובמחלות מין לנשים ולגברים
ניתוחים פלסטים גינקולוגיים ואנדוסקופיים