זיבה ועגבת

עדכוני טיפול כנגד זיבה
תאריך: 11/07/2011
מתרבות העדויות שתכשירי אנטיביוטיקה מובילים מתחילים לאבד את יעילותם כנגד חיידקי הזיבה.

שני מחקרים פורסמו בנושא כלהלן
CDC Changes Gonorrhea Treatment, Asks for More Vigilance on Resistance
Morb Mortal Wkly Rep. 2011:60;873-877
Neisseria gonorrhoea with Reduced Susceptibility to Azithromycin
Morb Mortal Wkly Rep.. 2011;60(18):5879-581
 
במאמר הראשון פורסם שצפלוספורינים, קבוצת תכשירי האנטיביוטיקה האחרונה לטיפול בזיבה [גונוריאה] , מאבדת מיעילותה, משום שחיידקי הזיבה מפתחים בזריזות עמידות כנגדה.  חוקרי המרכז לתרופות בארה”ב [CDC ] בדקו עשרות אלפי דגימות של זיבה שנאספו במהלך עשר שנים. ממרכז זה עוד נמסר שבמהלך ארבעים השנים האחרונות, חיידק הזיבה [ Neisseria gonorrheae ] פיתח עמידות לתרופות כגון פניצילין, טטרהציקלין וסולפונמידים.
 
במאמר השני פורסם שנמצאו שני זנים של חיידק הזיבה ,(Neisseria Gonorrhoea) השונים ברגישותם לטיפול האנטיביוטי הנפוץ- אזיטרומיצין ( זטו, אזניל). זן אחד מהם, אינו רגיש לאזיטרומיצין.
נתון מפתיע זה מכתיב שינוי בטיפול בזיבה, שידוע שפוגעת באברי המין, ברקטום ובחלל הגרון.
לאור נתונים חדשים אלו ממליץ כעת ה-CDC טיפול לזיבה באמצעות צפלוספורינים (Cefixime או Ceftriaxone), ביחד עם מקרולידים, עם עדיפות ל-Azithromycin.
 Ceftriaxone הינה התרופה היעילה ביותר, מבין צפלוספורינים, לטיפול בגונוריאה, ו-Azithromycin עדיף על Doxycycline כטיפול משולב עם Ceftriaxone.
טיפול זה גם מתאים לחיידקים נוספים העלולים “להתלוות” לחיידקי הזיבה (כלמידיה, אוראופלסמה ומיקופלסמה).
טיפול זה יש לתת הן לחולה עצמו והן לבני או בנות זוגו עימם היה במגע בשלושת החודשים הקודמים.
באופן כללי ממליצים ב-CDC לטפל בהקדם בכל חולה שאובחן עם זיבה אחרי לקיחת לקיחת תרביות לבדיקת רגישות לאנטיביוטיקה ובדיקת PCR מכל חולה עם חשד או עם כשלון טיפול בזיבה.
על רופאים המטפלים בחולים עם זיבה, בעיקר גברים המקיימים יחסי מין עם גברים, יש לשקול ביקורת בעיקר ע”י בדיקת PCR   שלושה  שבועות לאחר גמר טיפול להערכת הריפוי.

כל הזכויות שמורות © לד”ר שרגא וקסלר ול-“שער” – מכון לבריאות האישה.
אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע או להפיץ את המידע

באתר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי,

אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות צילום והקלטה) ללא אישור של מפעיל האתר.
לבקשת אישור 052.2453662 shraga@genicolog.net
http://a3101-tmp.s48.upress.link
מכון “שער” 03.6956867 ימים א’-ה’ משעה 09:00
מכון לטיפול בלייזר בקונדילומה ובמחלות מין לנשים ולגברים
ניתוחים פלסטים גינקולוגיים ואנדוסקופיים