review, סקירה

אמצעי מניעה – סקירה

תאריך: 16/04/2007

בדורות האחרונים גברה המודעות לצורך בתכנון המשפחה, כשכוונת המילה תכנון היא –  הולדת ילדים בעיתוי הנבחר הראש, על פי צרכים ושיקולים שונים של בני הזוג.

קונדומים מסוגים שונים

שר הטבעות והמדבקות

תאריך: 16/04/2007

כל אמצעי מניעת ההריון, למעט הקונדום, פועלים רק על גופה של האישה, כולל החדשים שבהם.
להערכתי לו היו יותר נשים חוקרות את תחום אמצעי המניעה כנראה שהיו בנמצא יותר אמצעי מניעת הריון המיועדים גם לשימושם של גברים.

שיטות להפסקת הריון

תאריך: 17/06/2007

שיטות להפסקת הריון בישראל 2007

הפסקת הריון בשליש ראשון ושני

תאריך: 17/06/2007

לפי הנחיות משרד הבריאות, הועדות " להפסקת הריון "רשאיות לדון רק בבקשות של נשים שגיל הריונן אינו עולה על 23 שבועות", וועדות "על-אזוריות" מיוחדות רשאיות לדון בבקשות להפסקת הריון שגילו מעל 23 שבועות.

קרישתיות יתר

תאריך: 24/10/2008

מערכת הקרישה בגופנו היא דוגמא לשווי המשקל העדין והדינמי המצוי בכל מערכות גופנו. במערכת זו קיים איזון בין גורמי קרישה לבין גורמי דילול.