Hirsuties coronae glandis או "hirsutoid papillomas,"או "pearly penile papules"

פניני פין או Hirsuties coronae glandis או "hirsutoid papillomas,"או  "pearly penile papules"
כולם שמות למצב נורמלי של עטרת הפין.

מדובר בבליטות קטנטנות לרוב בשולי העטרה של הפין ונפוצות יותר בקרב גברים צעירים שלא נמולו. עם הגיל הן נעלמות. שכיחותן – 25% מקרב הגברים המבוגרים.
הן יכולות להיות בודדות או רבות ואפילו מסודרות בשתי שורות. צבען נע מלבנבן ועד לצבע העור. גדלן מ 1-3 מ"מ.
מוצאן לא ברור ויש סוברים שהן שריד לבליטות הקוצניות שנמצאות בפין של יונקים  כגון קופים מסוימים, נמרים ואריות.
ממצא דומה מצוי אצל נשים בפות וקרוי Hirsuties papillaris vulvae או
vestibular papillomatosis of the vulva
מצב זה הן בגברים והן בנשים עשוי להטעות ולהתפרש כקונדילומה, כהתפרצות זיהום הנגרם ע"י HPV.
רוב החוקרים סוברים שמדובר בוראציה נורמלית של האנטומיה האנושית.
עם זאת מספר לא מבוטל של גברים ונשים מוטרדים ממצאים אלו, בעיקר מהסיבה האסטטית ולמרות שמבינים שאין מדובר במחלה הם מבקשים להסירם.
במידה ומבקשים להסירם בשל קושי רב שהן גורמות ניתן לעשות זאת באמצעות לייזר CO2 . שיטות אחרות כמו מחט חשמלית, הקפאה  ונוזלים ומשחות שונות קשורות בסכוי גבוה יותר להיווצרות צלקות ולפגיעה בתפקוד המיני.

כל הזכויות שמורות © לד"ר שרגא וקסלר ול-"שער" – מכון לבריאות האישה.
אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע או להפיץ את המידע
באתר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי,
אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות צילום והקלטה) ללא אישור של מפעיל האתר.
לבקשת אישור 052.2453662 shraga@genicolog.net
http://a3101-tmp.s48.upress.link
מכון "שער" 03.6956867 ימים א'-ה' משעה 09:00
מכון לטיפול בלייזר בקונדילומה ובמחלות מין לנשים ולגברים
ניתוחים פלסטים גינקולוגיים ואנדוסקופיים