condoms_barrier_devices, חציצה וקוטלי זרע

הקונדום

תאריך: 16/04/2007

בד בבד עם העלייה הנצפית בשנים האחרונות בשכיחות מחלות המין כמו CONDYLOMA, כלמידיה, הרפס, טריכומונס, עגבת, זיבה ואיידס , עולה קרנם של אמצעי המניעה החציצתים – הקונדום והקונדום לאישה.

הדיאפרגמה

תאריך: 16/04/2007

הדיאפרגמה משמשת בעיקר למניעת הריון ובאופן חלקי גם כנגד מחלות מין.עיקר תפקידה הוא בהבאת קוטל הזרע אל פי הצואר ולא במניעה פיזית – חציצה- של תנועת הזרעונים אל תוך הרחם.

הקונדום לאישה

תאריך: 16/04/2007

באפריל 1990 הציג רופא מדנמרק בועידה בנושאי אמצעי מניעה, קונדום שמיועד לנשים- הן למניעת הריון והן למניעת מחלות המועברות במגע מיני. 

קוטלי זרע

תאריך: 16/04/2007

תכשירים קוטלי זרע למניעת הריון היו מוכרים כבר לקדמו����������ינו.