תרופות וגישות

תרופות אסורות לשימוש במטופלים חסרי האנזים G6PD
תאריך: 25/08/2008
תרופות אסורות לשימוש במטופלים חסרי האנזים G6PD
ובנשים המיניקות תינוקות חסרי האנזים:

1. Avlosulfon® – Dapsone
2. Methylene Blue
3. Macrodantin®, Uvamin – Nitrofurantoin
4. Sedural® – Phenazopyridinc
5. Primaquine® – Primaquine
* Septrin®, Resprim®, Diseptyl®, Sulfatrim® – Trimethoprim/Sulfamethoxazole
* Trimethoprim/Sulfamethoxazole: נערך סקר בקרב ההמטולוגים בישראל לגבי ניסיונם בשימוש בתכשיר זה. נתקבלו דיווחים אקראיים של המוליזה בחולים חסרי האנזים G6PD שקיבלו טרימטופרים/סולפאמטוקסזול, ללא הוכחת קשר נסיבתי. לאור זאת, אין התווית נגד לשימוש בתרופה בחולים חסרי האנזים G6PD. עם זאת, רצוי להעדיף טיפול חלופי.
 

כל הזכויות שמורות © לד"ר שרגא וקסלר ול-"שער" – מכון לבריאות האישה.
אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע או להפיץ את המידע

באתר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי,

אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות צילום והקלטה) ללא אישור של מפעיל האתר.
לבקשת אישור 052.2453662 shraga@genicolog.net
http://a3101-tmp.s48.upress.link
מכון "שער" 03.6956867 ימים א'-ה' משעה 09:00
מכון לטיפול בלייזר בקונדילומה ובמחלות מין לנשים ולגברים
ניתוחים פלסטים גינקולוגיים ואנדוסקופיים