קונדילומה, HPV

העלמות נגיף HPV לאחר טיפול לייזר במצבים טרום סרטניים בצואר הרחם
הגנום של נגיף ה HPV נעלם לאחר טיפול לייזר בצואר הרחם וכן נעלמת הפתולוגיה שם. 

במחקרם של Kjellberg  וחב' משבדיה שפרסמו את עבודתם בירחון האמריקאי למיילדות ולגניקולוגיה Am J Obstet Gynecol 2000;183:1238-42, דווח על  112 נשים שעברו כריתת חרוט (קוניזציה) של צואר הרחם בלייזר  בשל קונדילומה ומצבים טרום סרטניים ו37 נשים עם אותם מצבים שעברו מעקב ללא טיפול. נעשו בדיקות PCR לאיתור נגיפי HPV לפני הטיפול ולאחריו. בקרב 112 הנשים שעברו טיפול, אצל 73% (82 נשים) נמצא PCR חיובי ל- HPV . אצל 79 נשים ה PCR  הפך להיות שלילי לאחר הטיפול ורק אצל 3 מהן בדיקת PCR  נותרה חיובית אבל לזן שונה מהזן שנמצא טרם הטיפול. [ שיעור העלמות של 96.3%] אצל 88 נשים נמצא CIN1-3  בבדיקת ביופסיה לפני הטפול ולאחר הטיפול רק ל 2 נמצאה אטיפיה בתאי הקשקש של צואר הרחם.
מסקנת החוקרים היא שברוב המכריע של הנשים הגנום של נגיף ה HPV נעלם לאחר טיפול הלייזר ובכל הנשים הללו גם לא נמצאה פתולוגיה בצואר הרחם. התוצאות לדבריהם מציעות שהשימוש בבדיקת PCR לאיתור נגיפי HPV  שימושי לניטור יעילות הטיפול ושהטיפול בלייזר הביא להעלמות הנגיפים ולא רק להעלמות הנגעים.
להלן רשימת מחקרים נוספים שהוכיחו העלמות HPV וסילוק מצבים טרום סרטניים מצואר הרחם לאחר טיפול לייזר לצואר הרחם וכן שהיוותרות HPV היה באותם מקרים בהם היו חזרות של מצבים טרום סרטניים:

1. Bollen LJM, Tjong-A-Hung S, van der Velden J, Mol BWJ , Lammes FB, ten Kate FWJ, et al. Human papillomavirus DNA after Treatment of cervical dyplasia Cancer 1996;77;2538-42.

2. Bollen LJM, Tjong-A-Hung S, van der Velden J, Mol BWJ. Boer K, ten Kate FJW, et al. Clearance of Human papillomavirus infection by treatment for cervical dysplasia. Sex Trans Dis 1997;24:456-60.

3.Elfgren K, Bistoletti P, Dillner L., Walboomers JMM, Meijer CJLM, DillnerJ. Conization for cervical intraepithelial neoplasia is followed by disappearance of human papillomavirus deoxyribonucleic acid and a decline in serum and cervical mucous antibodies against human papillomavirus . Am J Obstet Gynecolog 1996:174:937-42.

4. Chua K-L, Hjerpe A. Human papillomavirus analysis as a prognostic marker following conization of the cervix uteri. Gynecol OncoI1997;66:10813.

5. Strand A, Wilander E, Zehbe I, Rylander E. High-risk HPV persists after treatment of genital human pnpillomavirus infection but not after treatment of cervical intraepithlial neoplasia. Acta Obstet Gynecol Scand 1977;76:140-4.


כל הזכויות שמורות © לד"ר שרגא וקסלר ול-"שער" – מכון לבריאות האישה.
אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע או להפיץ את המידע

באתר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי,

אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות צילום והקלטה) ללא אישור של מפעיל האתר.

לבקשת אישור 052.2453662 shraga@genicolog.net
http://a3101-tmp.s48.upress.link
מכון "שער" 03.6956867 ימים א'-ה' משעה 09:00
מכון לטיפול בלייזר בקונדילומה ובמחלות מין לנשים ולגברים
ניתוחים פלסטים גינקולוגיים ואנדוסקופיים