קולפוסקופיה

צפיה בקולפוסקופ

קולפוסקופיה

תאריך: 27/04/2011

קולפוסקופיה היא הסתכלות באמצעות מיקרוסקופ מיוחד הקרוי – קולפוסקופ. במקור בדיקה זו פותחה על מנת לבחון את צואר הרחם (קולפו).