ספרי ואתרי בריאות

סרטן אפשר לנצח-טיפולים טבעיים בסרטן מאת שלמה גוברמן
תרומתו של הספר היא באימוץ תפיסת העולם שהאדם אחראי באופן אקטיבי לבריאותו ולהחלמתו. הספר מביא התייחסות הוליסטית לגוף – נפש ולא רק למחלה. פרטים על הספר 09-7403031

אתר לפעילות ספורטיבית נכונה