ניהול בריאות

קיפוח זכויותנו ע"י קופות החולים

תאריך: 28/03/2008

"אנחנו מאמינים שעל מנת להיות רופא טוב, אשר ראוי לתת חוות דעת שנייה, אינך חייב להיות בהכרח מנהל מחלקה".