נגעים טרום סרטניים בפי הטבעת בנשים עם נגעים טרום סרטניים באברי המין

במחקר שפורסם בירחון למילדות ולגניקולגיה בספטמבר 2010
Obstetrics & Gynecology: September 2010 – Volume 116 – Issue 3 – pp 578-582


נבדקו 205 נשים בגילאים 14-83 שנים שאצלן היו נגעים טרום סרטניים באברי המין [ צואר הרחם, נרתיק ופות] גם בפי הטבעת ובתעלה האנלית באמצעות אנוסקופיה בדרגת רזולוציה גבוהה, ציטולוגיה [משטח פאפ] וביופסיה.
מטרת המחקר היתה לדעת את שכיחות הנגעים הטרום סרטניים באיזור פי הטבעת והתעלה האנלית בנשים עם נגעים טרום סרטניים באברי המין.
אצל 25 מהנשים [12.2%] נמצאו נגעים טרום סרטניים בפי הטבעת ובתעלה האנלית. בנוסף מצאו החוקרים שבדיקת האנוסקופיה, בדרגת רזולוציה גבוהה, היתה בעלת רגישות של  100% מהמקרים, בגלוי הנגעים הטרום סרטניים ואילו הציטולוגיה [משטח פאפ] היה מדויק ב 94% מהמקרים.
מסקנת החוקרים היא שבכל מקרה של נגעים טרום סרטניים באברי המין יש לעשות אנוסקופיה ברמת רזולוציה גבוהה[עם קולפוסקופ] וציטולוגיה [משטח פאפ מפי הטבעת ומהתעלה האנלית].

Obstetrics & Gynecology:
September 2010 – Volume 116 – Issue 3 – pp 578-582
Original Research
Anal Intraepithelial Neoplasia in Women With Genital Intraepithelial Neoplasia
Santoso, Joseph T. MD; Long, Mary MD; Crigger, Mary RN, OCN; Wan, Jim Y. PhD; Haefner, Hope K. MD
OBJECTIVE: To estimate the prevalence of anal intraepithelial neoplasia in heterosexual women with genital intraepithelial neoplasia, and to compare anal cytology with colposcopy for their effectiveness in anal intraepithelial neoplasia screening.
METHODS: Women with confirmed intraepithelial neoplasia on the cervix, vagina, or vulva were referred for gynecologic oncology care. All patients underwent anal cytology and high-resolution anoscopy. Any lesion detected on anoscopy was biopsied. Wilson score method was used to estimate 95% confidence interval for prevalence. McNemar's test compared the two screening methods.
RESULTS: Women with average age of 39.6 years (range 14 to 83 years) underwent anal cytology and anoscopy (N=205). Of the 205 patients with genital intraepithelial neoplasia, 25 patients (12.2%) had biopsy-proven anal intraepithelial neoplasia. Twelve patients (5.9%) had abnormal anal cytology (nine with atypical squamous cells of undetermined significance [ASC-US], three with low-grade squamous intraepithelial lesions [LSIL]). None of the nine patients with anal ASC-US had biopsy-proven anal intraepithelial neoplasia. Of the three patients with anal LSIL, two had anal intraepithelial neoplasia II and one had condyloma on biopsy. However, 78 patients (38%) had abnormal anoscopy findings that resulted in 25 biopsy-proven anal intraepithelial neoplasias (8 anal intraepithelial neoplasia I, 5 anal intraepithelial neoplasia II, 12 anal intraepithelial neoplasia III)), condylomas (n=11), and hyperkeratosis (n=8). Anoscopy identified 32% (25 patients) with anal intraepithelial neoplasia out of 78 abnormal anoscopic examinations. In diagnosing anal intraepithelial neoplasia, anoscopy has 100% sensitivity and 71% specificity; anal cytology has 8% sensitivity and 94% specificity.
CONCLUSION: Patients with cervical, vulvar, and vaginal intraepithelial neoplasia have 12.2% prevalence of anal intraepithelial neoplasia and should be screened with high-resolution anoscopy. In anal intraepithelial neoplasia screening, anoscopy is more sensitive but less specific than anal cytology.
LEVEL OF EVIDENCE: II

כל הזכויות שמורות © לד"ר שרגא וקסלר ול-"שער" – מכון לבריאות האישה.
אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע או להפיץ את המידע
באתר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי,
אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות צילום והקלטה) ללא אישור של מפעיל האתר.
לבקשת אישור 052.2453662 shraga@genicolog.net
http://a3101-tmp.s48.upress.link
מכון "שער" 03.6956867 ימים א'-ה' משעה 09:00
מכון לטיפול בלייזר בקונדילומה ובמחלות מין לנשים ולגברים
ניתוחים פלסטים גינקולוגיים ואנדוסקופיים