לאחר לידה

איסוף תאי גזע מחבל הטבור לשם טיפול עתידי בתינוקכם
תאריך: 24/04/2007
תאי גזע הנמצאים בדם השליה, אשר בחבל הטבור ניתנים לאיסוף, מיד לאחר הלידה ולשימור באמצעות הקפאה. אכסון תאים אלו יכולה להבטיח לילדים ואולי אף למישהו במשפחה התאמה גנטית של תאים במקרה הצורך.

באלו מחלות הוכח הטיפול בתאי גזע כיעיל?
מחלות ממאירות
Acute Lymphocytic Leukemia
Chronic Myelocytic Leukemia
Multiple Myeloma
Acute Myelogenous Leakemia
Non-hodgkin’s Lymphoma
Neuroblastoma
 
מחלות שאינן ממאירות
Osteopetrosis
Beta Thalassemia
Hunter’s Syndrome
Severe Combind Immunodeficiency
Aplastic Anemia
Fanconi’s Anemia
Wiskott-Aldrich Syndrome
Lupus
 
מחקרים רפואיים מצביעים על הפוטנציאל העתידי של תאי הגזע לריפוי המחלות המפורטות להלן:
 
מחלות ממאירות
Breast Cancer
Testicular Cancer
Primary Brain Tumors
Ovarian Cancer
Melanoma
Small Cell Lung Carcinoma
 
מחלות שאינן ממאירות
Aids
Gene Therapy
Diabetes
Rheumatoid Arthritis
 
מהם תאי גזע?
דם חבל הטבור של ילדים עשיר בתאי גזע, תאים הנמצאים בדרך כלל, במח העצם שלנו. תאי גזע אלה אחראים על ייצור כל התאים הבוגרים במערכות הדם והחיסון שבגופינו. תאי הגזע אחראים לבניית התאים הלבנים הלוחמים בזיהומים החודרים לגוף, תאי הדם האדומים הנושאים את החמצן וטסיות הדם המזרזות את הקרישה.
בדם חבל הטבור נמצאים תאי הגזע בשכיחות גבוהה ולכן ניתן בקלות לאספם ולשמרם באמצעות הקפאה עמוקה לצורך עשיית שימוש בהם, במידת הצורך, בשלב מאוחר יותר של החיים.
איסוף תאי הגזע יכול להיעשות אך ורק בזמן הלידה, מייד לאחר לידת התינוק/ת.
 
מדוע עלינו לאסוף ולשמר את תאי הגזע?
השימוש בתאי גזע לצורך טיפולים והשתלות נהוג כבר עתה בתחום רחב של מחלות כפי שמפורט ברשימה בתחילת הכתבה.
עד לאחרונה במקרה של מחלת דם, פנו הרופאים להשתלת מח עצם כדי לבנות מחדש את אותם תאים שניזוקו אצל המטופל. האתגרים שעמדו בפני הרופאים היו והינם עצומים. דחיית ההשתלה יכולה לגרום לסיבוכים ולכ- 30%-50% מהמטופלים אין אפשרות לאתר תורם מתאים.
השימוש בתאי הגזע מדם חבל הטבור הוכיח כי יעילותם לא נופלת ואף עולה על שימוש במח העצם במיוחד אצל תינוקות, ילדים ונוער.
בדרך כלל, תאי גזע תואמים הינם קשים להשגה. לעומת זאת, תאים הנלקחים מתינוק שזה עתה נולד מבטיחים את ההתאמה המושלמת של התאים לכל אורך תקופת חייו/ה. בנוסף לכך נמצאים תאים אלה בטווח התאמה ביחס של עד 1 ל- 2 לאם או לאב, ובהתאמה של עד 1 ל- 4 לבן משפחה אחר ביחוס קרבה של אח או אחות.
 
האם תהליך האיסוף כואב או מסכן את בריאות האם או הוולד?
דם חבל הטבור נאסף מיד לאחר לידת התינוק/ת. בדרך כלל לפני הוצאת השליה. האיסוף יכול להתבצע אך ורק במהלך הלידה לאחר יציאת התינוק לאוויר העולם. בתהליך האיסוף אין כל סיכון והוא אינו מלווה בכאב לאם או לוולד, מכיוון שאיסוף הדם מתבצע לאחר ניתוק חבל הטבור. דם חבל הטבור נאסף בקלות בעזרת ערכת איסוף הדם המסופקת  ע"י החברה, ונשלח מבית החולים ע"י חברת שליחויות ישירות למעבדות החברה לעיבוד, תוך 72 שעות.
 
מהו התהליך אותו עובר דם חבל הטבור?
קריו סל משתמשת בתהליך הפרדה על בסיס מקדם משקל רכיבי הדם. בשיטה זו מפרידים בין רכיב הדם – כדוריות הדם האדומות ורכיבי הפלסמה ומבודדים את המונו  – כדוריות הדם האדומות ורכיבי הפלסמה ומבודדים את המונו – נוקלארים מתוך תאי הדם הלבנים. תאים אלה מטופלים לאחר מכן בעזרת DMSO דימטילסולפאוקסיד שהוא מגיב ההקפאה ומאוחסנים במבחנות הקפאה בתוך פלסמה ומצע מתאים למשך 20 שנה.
קריו סל מאחסנת את תאי דם חבל הטבור במבחנות הקפאה הנושאות את שם התינוק/ת וסימון בר-קוד מיוחד. המידע על ההורים וילדם/תם מאוחסן במחשבי החברה תוך שמירה על חיסיון מלא.
תאי הגזע זמינים לשימוש עפ"י דרישה בכתב בלבד מההורים.
 
        ·          חשוב לזכור
איסוף תאי הגזע אפשרי אך ורק בזמן הלידה ולכן הרשמה מוקדמת ככל האפשר לפני הלידה הכרחית, ערכת איסוף דם חבל הטבור ליולדת מסופקת ע"י החברה.
לפרטים נוספים ניתן להתקשר ל: 03-5622247
        ·          מחירים
התשלום אותו גובה החברה (עפ"י הרשום בעלון שלה) הנו: 549 דולר אמריקאי. התשלום מכסה את ערכת איסוף דם חבל הטבור, עיבוד הדם, בדיקות מעבדה, רישום והכנה להקפאה.
בנוסף: דמי האחסנה השנתיים הנם 75 דולר אמריקאי החל מהשנה הראשונה.
גובה תעריף זה הנו מובטח לדוגמאות הנמצאות כבר, באחסנה.
 
לתשומת לב: מתחילים להופיע מחקרים המראים שלא יוכל להיות שימוש בדם הטבורי בעתיד.
 
 
מאמר זה הוכן עפ"י עלון החברה ללא כל תמורה מצידה וללא ידיעתה
 
 

 


כל הזכויות שמורות © לד"ר שרגא וקסלר ול-"שער" – מכון לבריאות האישה.
אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע או להפיץ את המידע

באתר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי,

אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות צילום והקלטה) ללא אישור של מפעיל האתר.
לבקשת אישור 052.2453662 shraga@genicolog.net
http://a3101-tmp.s48.upress.link
מכון "שער" 03.6956867 ימים א'-ה' משעה 09:00
מכון לטיפול בלייזר בקונדילומה ובמחלות מין לנשים ולגברים
ניתוחים פלסטים גינקולוגיים ואנדוסקופיים