טיפול משולב באסטרוגן ובפרוגסטין מגביר את השפעותיהם השליליות של גורמי סיכון לפקקת ורידית

מחקר שפורסם בעיתון האגודה האמריקאית לרפואה292:1573-1580;2004 JAMA]], מצא שטיפול הורמונלי חלופי מגביר את הסיכון לפקקת ורידים [VENOUS THROMBOSIS], סיכון שבלאו הכי גובר עם עליית הגיל, השמנה ושכיחות מוטציית פקטור 5 ליידן.

מטרת המחקר היתה לבדוק את מה שכבר ידוע שטיפול הורמונלי חלופי בנשים, לאחר מועד הפסקת המחזור החודשי, מגבירה את הסיכון לפקקת ורידית פי 2-3 מאשר באוכלוסיה הכללית. המחקר הזה בדק את שכיחות הפקקת הורידית במחקר ה-Women’s Health Initiative Estrogen Plus Progestin המפורסם, שהופסק ביולי 2002, ואת הקשר בין טיפול הורמונלי חלופי לבין פקקת ורידית בנוכחות גורמי סיכון נוספים. במחקר נבדקו 16,608 נשים בגילאים 50-79, בין השנים 1998-1993 ב-40 מרכזים רפואיים בארה"ב.

הנשים חולקו באופן אקראי לקבוצת המחקר – שטופלה ב 0.625 מ"ג/ליום של אסטרוגן              (conjugated equine estrogen) יחד עם 2.5 מ"ג/יום מדרוקסי פרוגסטרון [פרוגסטין], ולקבוצת הביקורת, שטופלה בפלצבו.
התוצאות העיקריות שנמדדו היו פקקת ורידית עמוקה או תסחיף ריאתי.
תוצאות המחקר הפתיעו בחומרתן: בקבוצת המחקר נמצאו 167 מקרים של פקקת ורידית, לעומת 76 בקבוצת הביקורת [יחס סיכונים של 2.07 ].
עם העליה בגיל גדל הסיכון לפקקת ורידית בעקבות הטיפול ההורמונלי הנ"ל: סיכון יחסי של 4.28 אצל נשים בין הגילים 60-69, וסיכון של 7.46 אצל נשים בנות 70-79 , כל זאת בהשוואה לנשים בגיל 59-50 שבקבוצת הביקורת.
ביחס למשקל הגוף, הרי שבהשוואה לנשים בקבוצת הביקורת שהיו בעלות משקל גוף תקין, הסיכון היחסי אצל נשים עם עודף משקל, שצרכו טיפול הורמונלי כנ"ל, היה 3.80 ואצל הסובלות מהשמנה יתרה – 5.61.
לנשים שהיתה מוטציית פקטור 5 ליידן, צריכת הטיפול ההורמונלי הנ"ל הגבירה את הסיכון היחסי ל-פי 6.69 בהשוואה לנשים בקבוצת הביקורת שהיו ללא המוטציה הזו.
מסקנות המחקר מראות שצריכת טיפול הורמונלי, המורכב מאסטרוגן יחד עם פרוגסטין מכפילה את הסיכון לפקקת ורידים. בנוסף הטיפול ההורמונלי הנ"ל מגביר גם את השפעתם השלילית של גיל, השמנה ומוטציית פקטור 5 ליידן, שהם גורמי סיכון ידועים בפני עצמם.

כל הזכויות שמורות ©  לד"ר שרגא וקסלר ול-"שער" – מכון לבריאות האישה.
אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע או להפיץ את המידע באתר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי, אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות צילום והקלטה) ללא אישור של מפעיל האתר.
לבקשת אישור       052.2453662         
shraga@genicolog.net
http://a3101-tmp.s48.upress.link
מכון "שער" 03.6956867 ימים א'-ה' משעה 09:00
סדנאות "העצמת נשים במעגלי החיים" לנשים  – קראו באתר
לפרטים ולהרשמה 052.3340877