חיסון כנגד HPV מביא לשכיחות נמוכה ביותר של נגיף הפפילומה האנושי בקרב נשים

חיסון הגרדסיל ניתן באוסטרליה משנת 2007 לנשים בגילאים 12-26 שנים.

בשנת 2015 נבדקה רמת החיסון באמצעות בדיקת המצאות זני HPV, אצל הנשים שחוסנו בהשוואה לנשים שלא חוסנו.

שכיחות זני ה-HPV שכנגדם מגן החיסון ירדה מ-22.7% בשנים 2005-2007 ל-1.5% בלבד בשנת 2015 (p<0.001) .

המחקר שפורסם ב-

Machalek, D.A. et al (2018). The Journal of Infectious Diseases. 217,1590

מראה ששכיחות הזנים שכנגדם מגן חיסון הגרדסיל ממשיכה לרדת בקרב הנשים.

הפחתה בהימצאות הנגיף, מיוחסת ככל הנראה להגנת "עדר" וליעילות החיסון גם כשהוא ניתן בפחות משלוש מנות.

הגנת "עדר" פרושה שנשים מחוסנות משפיעות על מערכת החיסון של נשים לא מחוסנות להיות מחוסנות, מבלי שהאחרונות מקבלות בכלל את החיסון.

בנוסף מציינים החוקרים שעל פי מודל מתמטי של Brisson  כאשר יגיעו לשיעור חיסון של 80% של בנות ובנים בגילאי העשרה אזי יגיעו להיעלמות מוחלטת של זני הנגיף הכלולים בחיסון הגרדסיל [6,11,16,18].