הקשר בין חיסון כנגד HPV והסיכון לטרשת נפוצה

החיסון כנגד נגיפי הפפילומה [HPV] מגיע לרמות יעילות כה גבוהות עד כי במקביל מתרבים המתנגדים לו, אולי מתוך התנגדות עקרונית לחיסונים באשר הם.

מאז שהשיקו אותו לפני כ 17 שנים החיסון נבדק ללא הרף, הן לגבי יעילותו המתמשכת והן לגבי תופעות הלואי.

מדי פעם מתבשרים באמצעי המדיה השונים על הופעה של פגיעה נוירולוגית, כמו מחלת הטרשת הנפוצה [MS] ,בעקבות קבלת חיסון כנגד ה HPV.

החוקרים עברו על 15 מחקרים במטרה לגלות אם יש קשר בין קבלת חיסון כנגד HPV לבין התפתחות טרשת נפוצה. הסקירה שלהם התפרסמה ביוני 2018 בעיתון הרפואי:

Meggiolaro, A. et al.  (2018) Human Vaccines and Immunotherapeutic

הסקירה הזאת מדגימה כי לא נמצא קשר מובהק סטטיסטית בין חיסון HPV לבין טרשת נפוצה.