הפסקת הריון בשליש ראשון ושני

לפי הנחיות משרד הבריאות, הועדות " להפסקת הריון "רשאיות לדון רק בבקשות של נשים שגיל הריונן אינו עולה על 23 שבועות", וועדות "על-אזוריות" מיוחדות רשאיות לדון בבקשות להפסקת הריון שגילו מעל 23 שבועות.

חוק העונשין, תשל"ז (1977) קובע, שהפסקת הריון, הנעשית ביודעין, הינה פעולה אסורה, אלא אם היא אושרה, מראש, ע"י ועדה שהוסמכה לכך. אישור זה מחייב שביצוע הפסקת ההריון יהיה במוסד רפואי מוכר. חריגה מהוראות חוק זה מהווה עבירה פלילית, שעונש בצידה.
סעיף 316 (א) בחוק הנ"ל קובע: "הוועדה רשאית, לאחר שנתקבלה הסכמתה המודעת של האישה, לתת אישור להפסקת הריון, אם ראתה הצדקה לכך, מחמת אחת מאלה:
(1) האישה היא למטה מגיל הנישואין, או מלאו לה ארבעים שנה;
(2) ההריון נובע מיחסים אסורים לפי החוק הפלילי או מיחסי עריות, או שהוא שלא מנישואין;
(3) הוולד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי;
(4) המשך ההריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לאישה נזק גופני או נפשי" .
הסבר לנשים לפני ביצוע הפסקת ההריון
לפני ביצוע הפסקת הריון, יש למסור לאישה את המידע הבא:
• להפסקת הריון ייתכנו סיבוכים (כ-1%), כפי שיפורט בעת ההחתמה על ההסכמה לטיפול.
• הפסקת הריון בשליש ראשון אינה מהווה גורם סיכון מוגבר ללידות מוקדמות, אי-פריון, הפלות עצמוניות ("טבעיות"), הריון חוץ רחמי וסיבוכי הריון, אם נעשית ע"י רופא מיומן ובשיטה הראויה.
• שיעורי התחלואה והתמותה בהפסקת הריון, שמבוצעת בשליש הראשון, הם פחות מעשירית מאלו שקשורים בהפסקת הריון בשלב מאוחר, בשליש השני של ההריון.
• היתרונות והחסרונות של הפסקת הריון תרופתית וניתוחית הן בהתאם לשבוע ההריון.
בדיקות לפני ביצוע הפסקת הריון:
• היסטוריה רפואית מפורטת
• בדיקה גופנית רלוונטית
• סוג דם וגורם RH
• ספירת דם. בדיקת תפקודי קרישה תעשה לפי ההיסטוריה הרפואית והבדיקה הקלינית
בדיקת אולטרהסאונד לפני ביצוע הפסקת הריון:
• חובה לבצעה לפני כל הפסקת הריון.
• נועדה לקביעת גיל ההריון ומספר ומיקום שקי ההריון.
• הדגמת דופק עוברי אינה תנאי לביצוע הפסקת הריון.
ביצוע הפסקת הריון:
• הפסקת הריון תבוצע רק במוסד רפואי מוכר ע"י רופא נשים מומחה.
• ניתן לבצע הפסקת הריון ע"י מתן תרופות או בעזרת ריקון ניתוחי של הרחם.
• ניתן לבצע ריקון ניתוחי של הרחם כאשר ממדי העובר אינו עולה על 23 שבועות ו 6 ימים. בשבועות מתקדמים ועד שבוע זה טכניקת הביצוע: ריקון כירורגי או ריקון באמצעים תרופתיים ואח"כ גרידה, שתיהן מקובלות ובחירת השיטה תלויה במיומנות ובהחלטת הרופא המטפל.
• מתן טיפול תרופתי מוגבל להריון בן עד 49 יום מאז מועד הוסת האחרון.
• בהפסקת הריון, המבוצעת ע"י שאיבה, יש לבחון את החומר שנשאב לנוכחות סיסי שליה ומומלץ לבצע בדיקה היסטולוגית.
• מומלץ לעשות אולטראסאונד לאחר הפעולה.
לאחר ביצוע הפסקת הריון:
• יש להשגיח על האישה למשך 30 דקות, לפחות.
• במקרה של גורם RH שלילי יש לתת זריקה של Anti D, בטרם שחרורה של האישה, במינון הבא:
– עד שבוע 12- לפחות 50 מיקרוגרם
– משבוע 13 ואילך- 300 מיקרוגרם.
המלצות והדרכה לאחר הפסקת הריון:
• להגיע לביקורת רפואית ולבדיקת אולטראסאונד תוך שבועיים ממועד הפסקת ההריון.
• לידע אודות מהלך טבעי וצפוי ואודות סיבוכים אפשריים העלולים להופיע לאחר הפעולה:
– יתכן דמם לדני לסירוגין, העלול להימשך עד הדמם הוסתי הבא.
– הדמם יכול להיות מלווה בפליטת קרישים, כאבי בטן והתכווצויות כמו בזמן ווסת.
– עליה לפנות בהקדם לרופא אם מופיע דמם מתגבר, כאב מתגבר או חום.
– עליה להימנע משימוש בטמפון ומקיום יחסי מין, כל עוד יש דמם לדני משמעותי.
– באישה עם וסתות סדירים צפוי שהמחזור הוסתי הראשון, לאחר הפסקת ההריון, יופיע תוך 4-6 שבועות.
• לסייע לאישה בבחירת אמצעי מניעה:
– מומלץ להתחיל בנטילת גלולות מיד לאחר הפסקת ההריון
– ניתן להחדיר התקן תוך רחמי מיד לאחר הפסקת הריון בשליש הראשון וכעבור כחודש לאחר הפסקת הריון בשליש שני.
– להנחות את האישה להיבדק עד 6 שבועות ממועד הפסקת ההריון לשם קבלת ייעוץ, לפי הצורך, באמצעים למניעת הריון ולמניעת הדבקות במחלות העוברות במגע מיני.
כל הזכויות שמורות © לד"ר שרגא וקסלר ול-"שער" – מכון לבריאות האישה.
אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע או להפיץ את המידע
באתר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי,
אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות צילום והקלטה) ללא אישור של מפעיל האתר.
לבקשת אישור 052.2453662 shraga@genicolog.net
http://a3101-tmp.s48.upress.link
מכון "שער" 03.6956867 ימים א'-ה' משעה 09:00
מכון לטיפול בלייזר בקונדילומה ובמחלות מין לנשים ולגברים
ניתוחים פלסטים גינקולוגיים ואנדוסקופיים