הפטיטיס

הפטיטיס HEPATITIS

נגיפי דלקת הכבד עלולים לגרום החל מצהבת פשוטה שרבים סיכוייה לחלוף בלי להותיר עקבות ועד אי ספיקת כבד חמורה ויותר מזה.