המשמעות הקלינית של CIN 1

The clinical meaning of cervical intraepithelial neoplasia grade 1 biopsy
Castle PE et al. OBSTET Gynecol. Dec 2011;118(6) : 1212-21
מטרת המחקר הייתה לבדוק האם האבחנה של CIN 1 מעלה את הסיכון לCIN 3 יותר מאבחנה של HPV.

במסגרת המחקר, נבדק הסיכון המצטבר ל CIN 3 בקרב 594 נשים (גיל ממוצע 23 שנים) עם אבחנה התחלתית של CIN 1 ובקרב 570 נשים (גיל ממוצע 24 שנים) ללא CIN 1 (היסטולוגיה שלילית או שלא נלקחה ביופסיה בזמן הקולפוסקופיה.)

תוצאות המחקר מלמדות כי הסיכון ל CIN 3 תוך שנתיים היה 10.3% לנשים עם CIN 1 בהשוואה לסיכון של 7.3 % לנשים עם היסטולוגיה שלילית וסיכון של 6.4% בקרב נשים שהופנו לקולפוסקופיה אך לא נלקחה ביופסיה.

הסיכון ל CIN 3 תוך שנתיים לנשים שהיו חיוביות לHPV16 , HPV 18 ולגנוטיפים קרצינוגניים אחרים של HPV היה 19.1%, 13.9%, ו- 5.7% בהתאמה, ולא השתנה משמעותית באם הציטולוגיה הראשונית הייתה ASCUS /LSIL בנטרול הHPV מן המשוואה, CIN 1 לבד, ללא נוכחות של HPV , לא היווה גורם סיכון ל CIN 3 בהשוואה להיעדר CIN 1

מסקנה: אבחנה של CIN 1 כשלעצמה אינה מהווה גורם סיכון משמעותי ל CIN 3, מעבר לסיכון המיוחס לHPV הסרטני שהוא האתיולוגיה המולקולרית ל CIN 1 . מחקר זה מדגיש אם כן את חשיבות בדיקת ה PCR לכל זני ה HPV גם במקרים של CIN 1.

כל הזכויות שמורות © לד"ר שרגא וקסלר ול-"שער" – מכון לבריאות האישה.
אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע או להפיץ את המידע
באתר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי,
אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות צילום והקלטה) ללא אישור של מפעיל האתר.
לבקשת אישור 052.2453662 shraga@genicolog.net
http://a3101-tmp.s48.upress.link
מכון "שער" 03.6956867 ימים א'-ה' משעה 09:00
מכון לטיפול בלייזר בקונדילומה ובמחלות מין לנשים ולגברים
ניתוחים פלסטים גינקולוגיים ואנדוסקופיים