היסטרוסקופיה

היסטרוסקופיה

תאריך: 27/04/2011

סקירה זו מעריכה את תוצאות ההיסטרוסקופיה הניתוחית הבאה להחליף במקרים לא מעטים את ניתוח כריתת הרחם, בין השאר במקרים של  דימום וסתי או  בין וסתי מוגבר ביותר, שאינו מגיב לטיפול תרופתי.

היסטרוסקופ

אנדוסקופיה [ וגינוסקופיה] לנרתיק ילדות

תאריך: 27/04/2011

קיימים מצבים ומחלות אצל ילדות ומתבגרות הדורשות הסתכלות לתוך הנרתיק ולעתים אף טיפול.
דווקא משום רגישותן של הילדות והמתבגרות ראוי שבדיקה זו תעשה בזהירות וברגישות.