ברית מילה מונעת סרטן הפין

למרות בקורות מכוונים שונים נמצאו במחקרים השונים מספר יתרונות לברית המילה.

ברית מילה מונעת סרטן הפין

למרות בקורות מכוונים שונים נמצאו במחקרים השונים מספר יתרונות לברית המילה.
הוכח שברית מילה מסייע למניעת סרטן הפין, סוג סרטן ששכיחותו היא 0.3 – 4.4 גברים מתוך 100,000 גברים ערלים.

  • Pow-Sang, M. R.; Ferreira, U.; Pow-Sang, J. M.; Nardi, A. C.; Destefano, V. (2010). "Epidemiology and Natural History of Penile Cancer". Urology 76 (2): S2–S6.
  • Bleeker, M. C. G.; Heideman, D. A. M.; Snijders, P. J. F.; Horenblas, S.; Dillner, J.; Meijer, C. J. L. M. (2008). "Penile cancer: Epidemiology, pathogenesis and prevention". World Journal of Urology 27 (2): 141–150

שיעור התמותה ממחלה זו, גבוה מאוד. בגברים שנימולו בגיל הרך, סרטן הפין נדיר ביותר.
בין הגורמים להבדל בשכיחות סרטן הפין בקרב ערלים בהשוואה לנימולים, ניתן למנות שכיחות גבוהה של נגיף הפפילומה האנושי [HPV] מהזנים הגורמים לממאירות כמו 16 ו 18.
משלושת המחקרים הבאים ניתן ללמוד שהולכים ומצטברים נתונים המוכיחים השפעה חיובית של ברית המילה על הפחתת שכיחות של הידבקות בנגיף הפפילומה, נגיף הגורם להתפתחות סרטן באברי המין של גברים ושל נשים.

• Wawer MJ, Tobian AA, Kigozi. G& al Effect of Circumcision of HIV –negative men On transmission of human papillomavirus to HIV Negative women : a randomized trial in Rakai, Uganda,
Lancet, 2011; 377;209-218

• Alberto G, Castellsague X, Giuliano AR & al, Male Circumcision and genital human papillomavirus a systematic review and meta- analysis,
Sex transm Dis, 2012; 39;104-13.

• Zetola N& Klausner JD, Male Circumcision reduces human papillomavirus incidence and prevalence : clyrifing the evidence.
Sex transm Dis; 2012; 39; 114-115

בשני המאמרים הבאים מובאים נתונים המוכיחים שהירידה בשכיחות הנגיף בגברים, תורמת לשכיחות הנמוכה בסרטן הפין בגברים נימולים ואילו קיום יחסי מין של נשים עם גברים ערלים מעלה את השכיחות של סרטן צוואר הרחם.

• Castellsague X, Bosch X, Munoz N&al. Male Circumcision penile human papillomavirus infection, and cervical Cancer in female partners.
New Eng j Med, 2002; 346;1105-1112

• Drain PK, Halperin DT, Hughes JP& al, Male Circumcision ,religion, and infectious diseases. An ecologic analysis of 118 developing countries.
BMC infectious Diseases, 2006;6;172

כל הזכויות שמורות © לד"ר שרגא וקסלר ול-"שער" – מכון לבריאות האישה.
אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע או להפיץ את המידע
באתר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי,
אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות צילום והקלטה) ללא אישור של מפעיל האתר.
לבקשת אישור 052.2453662 shraga@genicolog.net
http://a3101-tmp.s48.upress.link
מכון "שער" 03.6956867 ימים א'-ה' משעה 09:00
מכון לטיפול בלייזר בקונדילומה ובמחלות מין לנשים ולגברים
ניתוחים פלסטים גינקולוגיים ואנדוסקופיים