אתרים וספרים

ספרי ואתרי בריאות

תאריך: 29/03/2008

סרטן אפשר לנצח-טיפולים טבעיים בסרטן מאת שלמה גוברמן 
תרומתו של הספר היא באימוץ תפיסת העולם שהאדם אחראי באופן אקטיבי לבריאותו ולהחלמתו. הספר מביא התייחסות הוליסטית לגוף – נפש ולא רק למחלה. פרטים על הספר 09-7403031 
 
אתר לפעילות ספורטיבית נכונה

 

ספרי בריאות בהוצאת "פוקוס"

תאריך: 21/05/2008

לקט ראשון של ספרי בריאות בהוצאה "פוקוס"

ספרי בריאות בהוצאת פוקוס

תאריך: 20/05/2008

לקט שני של ספרי בריאות בהוצאת "פוקוס". אני מודה קראתי רק את חלקם.